Moravská vínna - Mutěnická cesta

Morava

Táto vínna cesta tvorí uzavretí okruh v podobe kostrbatej, ležatej osmičky. Nenáročná trasa vedie väčšinou po spevnených poľných cestách. Cyklistický chodník sa ťahá mierne zvlnenou krajinou. Zelené sady, remízy a vinice striedajú široké polia sfarbené nažlto repkou olejnou, slnečnicou a zlatistým obilím. Pôvab Mutěnickej vínnej cesty oceníte najmä na jeseň, kedy sa farebnosť prírody snúbi s farbami krojov počas tradičných slávností. V Svatobořiciach oceníte výhľad na Pálavu s hradom Děvičky, Biele Karpaty a Chřiby, v Čejči je dom, kde žil T.G. Masaryk. V Mutěniciach sa ovlažte vínkom, vyhľadajte pivnice Pod Dubňansků horů, v Miloticiach zájdite do vinárskeho areálu Šidleny a do zámku s vinotékou. 

Mapový sprievodca