Skalická vinárska cesta

Záhorie

Táto cesta je vzhľadom na lokalitu prirodzeným pokračovaním moravských vínnych ciest. Vznikla v roku 2007 a zasahuje relatívne malé územie. Začína sa hraničným priechodom z Hodonína, pokračuje kopčianskym a holíčskym chotárom. Zasahuje do Trnovca, Prietržky, Vrádišťa a končí sa v Skalici. Celá trasa meria 37 km. Aj keď táto oblasť patrí na vinohradníckej mape Malokarpatskej vinohradníckej oblasti medzi tie severnejšie položené, pochádzajú odtiaľto lahodné vína. Hrozno sa tu totiž rodí na úrodných južných a juhovýchodných svahoch Bielych Karpát. A tak popri tradičnej Frankovke a Rubíne červenom siahnite aj po Veltlínskom zelenom. Ochutnať ich môžete aj v tradičných sklepoch alebo vinohradíckych búdach. 

Mapový sprievodca