Geopark Malé Karpaty

Geoturistika a geoparky sú novším trendom, ktorý spája trávenie voľného času, vzdelávanie a lokálne ekonomické aktivity. Ale primárnym cieľom ostáva ochrana samotného územia. Geopark Malé Karpaty bol do Siete geoparkov SR prijatý ako najmladší v roku 2021. Ide o jediný slovenský geopark od počiatku budovaný iniciatívou zdola a podľa pravidiel UNESCO.

Územie 21. storočia

Geopark je budovaný ako územie 21. storočia, v ktorom je prezentovaný vzťah medzi neživou a živou prírodou a na ne nadväzujúcou kultúrou. Geopark predstavuje aj nástroj regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je podpora cestovného ruchu prostredníctvom tvorby geoproduktov a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Manažment geoparku zabezpečuje nezisková organizácia Barbora. Geopark vidí ako priestor bohatý na poznanie, zážitky a možnosti aktívneho využitia voľného času.

Chuť po spoznávaní regiónu

Jedným z mnohých poslaní geoparku je najmä u miestnych obyvateľoch prebudiť chuť po spoznávaní regiónu, jeho jedinečnosti a historických okolnostiach, ktoré ho sformovali do dnešnej podoby a rozvíjať tak ich identifikáciu s územím, na ktorom žijú, čo sa v konečnom dôsledku kladne odrazí aj na uvedomelejšom prístupe k ochrane životného prostredia.

Mapový sprievodca

Mapy s príbehom

Naplánujte si nové zážitky v našej mapovej aplikácii