Veľkomoravská misia svätých Cyrila a Metoda

Veľkomoravská misia svätých
Cyrila a Metoda

Prevedieme Vás po ceste zakladateľov nášho jazyka

História Solúnskich bratov

Dnes ich poznáme ako svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú, popri iných svätcoch, od roku 1980 patrónmi Európy. Čím si ale významný titul zaslúžili a kto vlastne boli títo slávni učenci, ktorých si dodnes uctievajú viaceré slovanské národy?

Misia s úlohou

Na tejto zaujímavej Ceste spoznáte pamiatky a miesta spojené s Veľkou Moravou nesúce odkaz solúnskych bratov. Vierozvestcovia, ktorí sem prišli v roku 863, zohrali na našom území kľúčovú úlohu pri šírení liturgie – a to vytvorením hlaholiky – prvého písma prispôsobeného na slovanskú reč ako aj získaním pápežského súhlasu na to, aby mohla byť staroslovienčina liturgickým jazykom. Tým prispeli k pochopeniu božieho slova a k jeho šíreniu slovom aj písmom. Okrem poznávania kultúrno-historických pamiatok či prírodných jedinečností spoznáte aj regionálnu gastronómiu či tradície, oblastné zvyklosti, lokálne produkty a zažijete veľa dobrodružstva.

Spoznávacia trasa

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda sa tiahne rozsiahlym územím, ktorého obraz dotvára okrem krajiny plnej prírodných krás aj celý rad vzácnych pamiatok. Siaha od moravského Velehradu, cez slovenské historické centrá Devín, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky Solún a Rím v Taliansku. Táto kultúrna cesta vzniká na silnom historickom príbehu a základoch kultúry, ktoré solúnski bratia európskemu spoločenstvu dali do vienka a to nás – Európanov následne formovalo.

 

Mapy s príbehom

Naplánujte si nové zážitky v našej mapovej aplikácii