Cesta krížov

Červený kríž

Červený drevený kríž vidno  už z diaľky. Kto ho postavil a kedy nevieme, no na podstavci sú dve čísla – horizontálne: 2.3.2007, zrejme odkazujúci na rekonštrukciu, a 3.IX.16 vertikálne. Červený kríž so soškou ukrižovaného Krista a nápisom INRI bol v minulosti významným orientačným bodom v horách. Pútnici sa tu zastavovali a modlili. 

Mapový sprievodca