Cesta krížov

Kríž pri rímskokatolíckej fare

Stará pútnická cesta Zo Svätého Jura do Marianky, ktorou prechádzali pútnici zo Sv. Jura do Marianky. Kríže a božie muky na Ceste krížov – tieto drobné sakrálne stavby postupne jeden po druhom spoznáme. O mnohých z nich máme málo informácii, no príbeh, ktorý spolu tvoria je silný a pôsobivý.

Veď si len predstavte ako touto cestou kedysi putovali pútnici. Bez všetkých vymožeností dnešnej doby. Bez pohodlnej trekingovej obuvi či mobilov. Oni ale išli, lebo cieľ, ktorý sledovali bol dôležitejší ako ich osobné pohodlie.

Trasa Cesty krížov je vytýčená samotnými krížmi. Začína sa pri Kostole sv. Juraja pri odbočke s označením Mariánska cesta a pokračuje po žltej turistickej značke až na Biely kríž. Súčasťou Cesty krížov je niekoľko zastavení. Dozviete sa, prečo prícestné kríže vznikali, kto ich staval a akú funkciu plnili. Uvidíte kríže, o ktorých pôvode vieme len málo, aj božie muky, ktoré pripomínajú konkrétnu udalosť. Okrem toho vás ale čaká príjemná prechádzka pod korunami stromov v lone krásnej malokarpatskej prírody, zástavky, kde si môžete oddýchnuť a spočinúť v tichu modlitby.

Mapový sprievodca