Cesta krížov

Kostol sv. Juraja

Kostol sv. Juraja je spojený s legendou o drevenej zvonici. Legenda hovorí o  zvone, ktorý údajne našla skrytý v zemi divá sviňa. Ten zakopali Jurania neďaleko Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie medzi Račou a Svätým Jurom počas tureckých nájazdov, aby ho uchránili. Zasypali ho teda zrnom a zasypaný takto ostal ešte veľa rokov. “Po krutom nájazde Turkov, pri ktorom 17. septembra 1663 zahynulo vyše 60 miestnych obyvateľov a vyše 500 bolo odvlečených do zajatia, ľudia mali iné starosti a na zvon zabudli. Nepamätali si presne miesto, kde bol zakopaný, až náhodou ho vyryla sviňa, ktorá sa rýpala pri ošarpanej, spustnutej kaplnke. Na mieste, kde bol zvon zakopaný, postavili potom miestni veriaci v roku 1697 sochu Panny Márie a kaplnku opravili. Zvon umiestnili do drevenej zvonice pri farskom kostole. Pôvodná veža, v ktorej bol zvon umiestnený, vyhorela počas tureckých vojen a nikdy nebola obnovená. O opravenú kaplnku sa starali Svätojurskí piaristi, býval tu dokonca rehoľník, no po tom, čo Jozef II. zrušil kláštory, kaplnka osirela. Život jej prinavrátil paradoxne – mor, ktorý si vyžiadal mnohé obete. Veriaci vo Sv. Jure, Rači a Vajnoroch prosili o pomoc nebeskú Matku a za ňu jej sľúbili opravu kaplnky a každoročnú púť k nej. Kaplnku sa podarilo zrekonštruovať v roku 1802 a v roku 1807 ju zasvätili Panne Márii Nanebovzatej. Každoročná púť sa tu koná vždy v auguste – 15.8. na sviatok Nanebovzatej Panny Márie. 

 

Mapový sprievodca