Cesta krížov

Božia muka sv. Anna

Na tabuli je ťažko čitateľným písmom uvedené: “Gewidmet von Familie Menschik, 1910” – “Darované rodinou Menšíkovou v roku 1910”. Tajomstvo tejto drobnej stavby ostáva ukryté, možno sa iba domnievať či tieto  Božie muky  dala rodina Menšíková postaviť na pamiatku šťastnej udalosti, napríklad uzdravenie z ťažkej choroby či ako memento nejakej tragédie.

Mapový sprievodca