Cesta krížov

Kríž na Neštichu

Putovanie po Mariánskej ceste je vlastne putovanie za Pannou Máriou, matkou Ježiša Krista u ktorej si veriaci vyprosujú milosť už po stáročia. Našim najstarším pútnickým miestom, spojeným s bohorodičkou je práve Marianka,v skorších dobách známa ako Mariatál, teda “Máriino údolie”. Veriaci sem kedysi za Rakúsko-uhorskej monarchie putovali aj z Moravy, Rakúska a Maďarska.

Pavlíni, ktorí toto miesto spravovali, zapísali legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal v roku 1030 sošku Panny Márie. Počas nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob ako sa soška našla je zahalený tajomstvom. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil, že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto udalosti svoj život Božej službe. Z vody, ktorej sa pripisujú blahodarné účinky a schopnosť liečiť, si môžete načrieť aj vy. Prameň je voľne dostupný pre všetkých okoloidúcich.

Mapový sprievodca