Cesta krížov

Modrý kríž

Kríž modrej farby sa ukrýva v lesoch Malých Karpát. Kríž možno zaradiť medzi „prícestné kríže“ , ktoré v minulosti fungovali ako smerovníky pre pútnikov.  Túto farbu považujú kresťania za mariánsku farbu. Pokiaľ ide o symboliku v umení, Boh pripomína svoju všadeprítomnosť aj modrým nebom. Modrý bol aj plášť Panny Márie, čo predstavovalo jej oddanosť Bohu. Drevený kríž  je pod korunami stromov, v chládku a s možnosťou oddychu na lavičke, výborným miestom pre fyzický oddych aj duchovnú vzpruhu.

Mapový sprievodca