Cesta krížov

Dušičky

Na tabuli je napísané  „Zimmer János-Korček Marija”, rok 1904. Viac o tom, prečo tu tieto Božie muky vznikli, nevieme. Na Slovensku sa takého sakrálne drobné objekty  budovali najmä v 15. až 19. storočí v okolí Trnavy, na Orave, na Strednom Považí a v okolí Stropkova. Stavali sa na rázcestiach, uprostred dedín, na okrajoch ciest, pri kostoloch alebo tam, kde sa niečo stalo..

Mapový sprievodca